شناسنامه فاطمه تاجیک
 
نام فاطمه تاجیک
تماس با من
جنسیت زن
سن
درباره من دانشجوی رشته ی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد تهران مرکز (دانشکده علوم پایه)

کشور ایران  
شهر

تحصیلات کارشناسی  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها